DOMENII

Actuala organizare a muzeului se concretizează  în sectoarele mecanică, electricitate, descărcări electrice în gaze rarefiate, metrologie, radio și televiziune, minerit, petrol, căldură, energetică, fizică atomică, telegrafie, navigație, hidraulică, mașini electrice și multe altele. În organizarea acestor sectoare alături de exponate originale sunt prezentate și instalații funcționale cu rol didactic.

Aici vom prezenta doar o mică parte a secțiilor existente în Muzeul Național Tehnic ”Prof. ing. Dimitrie Leonida”