MECANICĂ

Din cele mai vechi timpuri omul a căutat să folosească ceea ce găsea în natură  pentru a-și câștiga existența. În acest fel a apărut arcul cu săgeata care a constituit una dintre primele arme eficiente ale omului.

O realizare deosebită a constituit-o posibilitatea de a produce focul, cu ajutorul căruia omul primitiv putea să se încălzească, să-și prepare hrană  și chiar să-și confecționeze arme prin prelucrarea metalului. Un pas deosebit de important s-a făcut, în urma unor îndelungate observații, prin descoperirea primelor mecanisme simple precum pârghia și planul înclinat.

Dintre matematicienii și fizicenii antichității este prezentat în mod deosebit  Arhimede (c. 287-212 î.e.n), care a realizat printre multe altele șurubul fără sfârșit , sisteme de scripeți, legea de bază a hidrostaticii și aerostaticii cunoscută astăzi ca Principiul lui Arhimede.

Geniul creator al lui Leonardo da Vinci (1452-1519) este prezentat prin căteva dintre numeroasele sale teorii, decoperiri și invenții cum ar fi, principiul aeroplanului  și al elicopterului, conceperea și construcția ecluzei, legea momentului, legea capilarității, legea frecării, strung din lemn, etc.

Presiunea aerului, studiată și experimentată de Otto von Guericke (1602-1686), este prezentată prin instalații de făcut vid (mașini pneumatice) prin care se realizează: experiența cu emisferele de Magdeburg, principiul sifonului , greutatea aerului, principiul momentului de presiune.

Secolul al XVII-lea este dominat de personalitatea savantului olandez Cristiaan Huygens (1629-1695), care a studiat mișcarea circulară și a descoperit legea forței centrifuge, legea șocurilor, etc.

O prezentare pe măsură îi este rezervată lui Isaac Newton (1642-1727), decoperitorul legii atracției universale, cel care a fondat totodata matematic și principiile de bază ale mecanicii, descoperite de Arhimede.

În sectorul ”Mecanică” a Muzeului Tehnic se află un stand dedicate omului de știință român Gogu Constantinescu, creatorul sonicității, știință care studiază transmiterea la distanță  a energiei mecanice prin intermediul vibraților mecanice. Aici sunt prezentate câteva convertizoare sonice precum convertizoare sonice de cuplu și un banc demonstrativ cu o transmisie sonică triafazică.