ELISA LEONIDA ZAMFIRESCU

Elisa Leonida Zamfirescu (n. 10 noiembrie 1887 – d. 25 noiembrie 1973) – prima femeie inginer chimist din Europa, şefă a laboratoarelor Institutului Geologic al României, profesor, sora inginerului Dimitrie Leonida.

S-a născut la Galaţi, unde a făcut şcoala primară, după care face studiile liceale în Bucureşti, la Şcoala Centrală de Fete şi la Liceul „Mihai
Viteazul”

Începând cu 1909 s-a înscris la Academia Regală Tehnică din Berlin, Charlottemburg, pe care a absolvit-o la 20 ianuarie 1912. Abnegaţia Elisei l-a determinat pe decanul Facultăţii de Chimie şi Metalurgie, profesorul Hoffman, ca, la înmânarea diplomei, datată 20 ianuarie 1912, să o caracterizeze drept „cea mai silitoare dintre silitori”.  Presa vremii a consemnat evenimentul: „Elisa Leonida, prima femeie inginer din ţara noastră şi din Germania”. După cum s-a dovedit ulterior, Elisa devenise prima femeie inginer din Europa.

Întoarsă în ţară, este angajată la Institutul Geologic inițial ca asistentă extrabugetară, apoi după terminarea Primului Razboi Mondial se reîntoarce la Institut și va conduce un laborator de analize în care va elabora metode originale, raţionalizări, a introdus tehnici noi şi a efectuat studii importante în domeniul geologiei româneşti.

Începând cu anul 1948, odată ce activitatea Institutului Geologic ia amploare, va dezvolta din micul laborator un număr de douăsprezece laboratoare, cu un personal numeros. Activează până la 1 mai 1963, ieşind la pensie la vârsta de 75 de ani. Prin lucrările sale originale a adus o contribuţie deosebită la progresul economiei naţionale şi la afirmarea ştiinţei româneşti:

  • Studiul extragerii potasiului din glauconite;
  • Studiul determinării germaniului în cărbuni şi minereuri;
  • Studiul pământurilor decolorante din R.P.R.;
  •  Valorificarea gazelor din craking;
  • Aditivi pentru uleiurile minerale pe bază de răşini acrilice;
  •  Studiul compoziţiei chimice a ţiţeiului în R.P.R.;
  • Studiul bauxitelor din Munţii Apuseni.
  • Contribuţiuni la studiul bauxitelor din România (1931) – monografie
  • Studiul chimic al cromitelor din Munţii Orşovei (1939) – monografi.

A fost prima femeie membră AGIR şi membră a Asociaţiei Internationale a Femeilor Universitare, în cadrul căreia a adus o contribuţie esenţială privind cunoaşterea activităţii femeilor din România.

În anul 1997 a fost instituit ”Premiul Elisa Leonida Zamfirescu” care se acordă pentru merite în domeniul științei și tehnicii unor personalități feminine.