METROLOGIE

Sectorul Metrologie al muzeului este organizat pe baza celor șapte unități fundamentale ale Sistemului Internațional de unități (SI) pentru următoarele mărimi fizice: timp, masă, lungime, temperatură, intensitate luminoasă, curent electric și cantitate de substanță.

În sector sunt prezentate din punct de vedere cronologic, diferite instrumente de măsură și control precum pendule, balanțe, capacități, ampermetre, voltmetre, aparate optice și topografice, instrumente folosite în meteorologie precum și intrumente pentru determinat lungimi, diametre, debite și presiune.

În cadrul sectorului sunt prezentate de asemenea, cele două concepţii referitoare la organizarea universului: teoria geocentrică şi teoria heliocentrică. Concepția geocentrică (secolul al II-lea e.n.) a lui Ptolemeu (c.90-c.168 e.n.), se referă la faptul că planetele cunoscute până la acea vreme Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn împreună cu Soarele și Luna, se roteau în jurul Pământului, iar acesta era considerat centrul universului. Astăzi această concepție este abandonată.
Concepția heliocentrică (1543) a lui N. Copernic (1473-1543), demonstrează că Soarele se află în centrul universului, iar Pământul împreună cu celelalte planete se rotesc în jurul acestuia.