Centrala Electrica Filaret
Centrala Electrică Filaret   În 1906 primăria capitalei concesionează iluminatul public către Societatea de Gaz şi Electricitate, nou înfiinţată pe bazele fostei Uzine de Gaz. Aceasta construieşte în perioada 1907-1908, la Filaret, pe terenurile proprii, în colaborare cu Societé du Gaz pour la France et l’Étrangère şi după proiectul inginerului francez Alin Lonay, prima uzină electrică comunală a Bucureştilor şi una dintre uzinele de vârf la nivel european.
   Clădirea principală se compune din corpul iniţial perpendicular pe stradă şi altul paralel cu strada, extins în mai multe etape, având o lungime de cca 120 metri. Ambele corpuri au un singur nivel, secţiunea de tip basilical cu structură portantă din cărămidă, şarpantă metalică şi finisaje exterioare din cărămidă aparentă cu elemente tencuite. Ambele corpuri au câte un turn adosat, iniţial folosit ca rezervor de apă, precum şi câte un corp mai jos, adosat, cu funcţiuni anexe. Se remarcă eleganţa fermelor şi gradul înalt de iluminare naturală al halelor. Două clădiri, construite în perioade mai recente, utilizate ca posturi de transformare, fac şi ele parte din ansamblu.
   Din dotarea interioară se păstrează podul rulant din hala principală. Unul dintre motoarele iniţiale, Carels Freres, se păstrează încă la Muzeul Naţional Tehnic Prof.ing.Dimitrie Leonida.
   În 1924 acţiunile societăţii vor fi răscumpărate de primăria capitalei, moment urmat de o rapidă dezvoltare a producţiei de energie electrică.
   Extinsă în mai multe etape şi apoi dezafectată în anii '70, se află azi în proprietatea S.C. Electrica Serv S.A. Bucureşti, fiind utilizată parţial drept garaj. O expertiză tehnică datată 1997 arată necesitatea consolidării structurii. Mai multe studii şi proiecte au analizat posibilitatea conversiei Uzinei Filaret, propunerea cea mai fezabilă fiind cea de transformare în muzeu al energiei, ca extindere a Muzeului Naţional Tehnic, cu atât mai mult cu cât este clasată în lista LMI cu codul B-II-m-B-19461

Uzina Filaret Uzina Filaret
 

(mai mult)